IET


IET kan je volgen op verschillende niveau’s.iet

Niveau I:

 • Hartverbinding met de engelenwereld.
 • Ervaren van het thuiskomen, toestand van eenheid.
 • leren van het energetische celgeheugen.
 • leren van de IET krachtpunten voor transformatie op diep celniveau.
 • activatie hoogontwikkeld DNA.
 • zelfgenezing, het beoefenen van de basis IET, healinguitwisseling.
 •  middagsoep,drank en versnapering inbegrepen.

Niveau II:

 • Inwijding: uitbreiding van de krachtige IET genezende straal.
 • leren verwijderen van diepliggende karmische inprentingen, emoties en overtuigingen in het celbewustzijn.
 •  middagsoep, drank en versnapering inbegrepen.

Niveau III:

 • Inwijding: verbinding met de IET straal die je zieledoel ontsluit.
 • schoonmaakproces “breng je zielevervulling tot leven” met o.a. activeren van de zielester-chakra (8ste chakra) en de aardester-chakra.
 • Engelen energiegolf toepassen, het plaatsen van een engelenenergievortex om het zielepad te bekrachtigen, voor jezelf, voor anderen en voor de aarde.
 •  middagsoep, drank en versnapering inbegrepen.

 

 

 • IET of Engelentherapie voor kinderen van                         7 jaar tot 12jaar.

Bij kinderen wordt op een spelende, creatieve manier gewerkt rond:

 • hartsverbinding met de engelen wereld.
 • leren omgaan met gevoelens en emoties.
 • leren omgaan met energie en betere gronding.
 • zelfvertrouwen vergroten.

Deelname: 40€
Uur: 13u. tot 16u.